Prof. Dr. Arif Yavuz
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
Hakkımda

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer.

Kişisel Bilgiler
 • Adı Soyadı : Arif Yavuz
 • Doğum Yeri : Rize
 • Doğum Tarihi : 22.06.1965
 • Medeni Hali : Bekar
 • Telefon : 212 – 438 40 17-18
 • Fax : 212 – 438 40 30
 • Cep : 532 – 614 57 46
 • Twiter: @Prof.Dr.Arif Yavuz
 • Adres : İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü , Beyazıt – İSTANBUL
 • Web Sitesi : http://www.profdrarifyavuz.com/
 • Email : dr.arif@turk.net

ÖĞRETİM DURUMU


Cibali İlkokulu – Birincilikle bitirilmiştir

Bozdoğan Ortaokulu - Birincilikle bitirilmiştir

Deniz Lisesi

İstanbul Üniversitesi – İktisat Fakültesi - Birincilikle bitirilmiştir

Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü ( Uluslar arası Çalışma Örgütü Normları ve Endüstri İlişkilerine Etkisi )

Doktora : İstanbul Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü ( Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkisi )

Yabancı Dili : İngilizce

AKADEMİK KARİYER


İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi Yardımcı Doçentlik

İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi Doçentlik

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Profesörlük görevi devam etmektedir.

MESLEKİ DENEYİM


Güverte 1. Zabit Kaptanlık Belgesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi

Uluslar arası Anonim Şirkette Ortaklık

İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Arabuluculuk Görevi

Mahkemelerde Bilirkişilik Görevi

İstanbul Eyüp İlçesi Yerel Güvenlik Komisyonu Üyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Danışma Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Komisyon Üyeliği

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi, Kariyer Geliştirme Merkezi , Danışma Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi , İ.Ü. Araştırma ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi , Dr. Ziya Gün İstanbul Üniversitesi' ne Yardım Vakfı , Yönetim Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi , İ.Ü. Sosyal Tesisler , Yönetim Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanlığı Sosyal Tesislerden ve Vakıflardan Sorumlu

İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanlığı

Kamu Gözetimi Kurumu , Bağımsız Denetçi

İstanbul Ticaret Odası Ekonomi Danışma Kurulu Üyeliği

BAŞARILAR


İlköğretim Birinciliği

Ortaöğretim Birinciliği

Türkiye Tubitak Liseler arası Matematik Yarışmasında Dördüncülük

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Birinciliği

YABANCI ÜLKE SEYAHATLARI


Amerika Birleşik Devletleri

Almanya , İtalya , Fransa , İspanya , Yunanistan

Romanya , Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Hongkong, Çin

Malezya, Tayvan, Fas, Cezayir

Tunus, Mısır, Suudi Arabistan, Suriye

Kırgızistan, Azerbaycan

VERDİĞİ DERSLER


Çalışma Ekonomisi,Türkiye nin Sosyal Yapısı

Toplu Pazarlık Ekonomisi,Küreselleşme , Rekabet ve Verimlilik

Karşılaştırmalı Avrupa Birliği ve Türk Endüstri İlişkileri,Emek Piyasasının Örgütlenmesi

Çalışma İlişkileri Açısından Avrupa Birliğine Uyum Süreci,Kamu Kesiminde Yönetim ve Endüstri İlişkileri

YAYINLAR VE TEBLİĞLER


TİSK İşveren Dergisi : Esnek Çalışma , İstihdam ve Verimlilik

Çimento İşveren Dergisi : Çalışma Sürelerinin Esnekliği ve Esnek Zaman Modeli

Petrol İş Dergisi : Esneklik ve Esnek Çalışmanın Endüstri İlişkilerine Etkisi

Prof. Sabahattin Zaim e Armağan : Uluslar arası Çalışma Örgütü ve Grev Hakkı ile İlgili Normları

TİSK İşveren Dergisi : Küreselleşme ve Çalışma Hayatında Esneklik

Macro Ekonomi Dergisi : Ekonomik Krizin Değerlendirilmesi

MESS Mercek Dergisi : Çalışma Süresi Esnekliği ve Türleri

TİSK İşveren Dergisi : Ekonomik Kriz ve Esneklik

Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi : Ücret Sistemleri

Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi : Esnek Çalışma

Türk Endüstri İlişkileri Derneği , 3. Ulusal Kongresi Tebliğ

Milli Prodüktivite Merkezi , 2. Verimlilik Kongresi Tebliğ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Tebliğ

Milli Prodüktivite Merkezi , Seminer Tebliğ

MESS - Birleşik Metal İş Sendikası Tebliğ

DERNEK VE VAKIF ÜYELİKLER


Rize Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Üyelik

Avrasya Bir Vakfı Üyeliği

Türk Endüstri İlişkileri Derneği Üyeliği

Logolar